المیادین از شناسایی و بازداشت یک گروه که قصد داشت علیه مرجعیت عراق توطئه کند، خبر داد.

به گزارش شیعه پرس، خبرنگار المیادین به نقل از «لؤی الیاسری» استاندار نجف از بازداشت یک گروه که قصد داشت علیه مرجعیت عراق دست به توطئه بزند، خبر داد.

به گفته وی، اعضای این گروه وارد بخش قدیمی شهر نجف شده بودند. هنوز به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

گفتنی است شهرهای جنوبی عراق از سه‌شنبه نهم مهر ماه شاهد اعتراضات و تظاهراتی است که بخشی از آن در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی در این کشور است.

امروز جمعه وضعیت در شهرهای جنوبی عراق که طی چند روز گذشته شاهد تظاهرات بود، عادی توصیف شده است.