ائتلاف ملی بزرگترین فراکسیون در پارلمان و فراگیرترین گروه سیاسی در عراق روز سه شنبه در بیانیه ای خواستار خروج فوری نظامیان ترکیه از اراضی شمال عراق شد و افزود: این نیروها باید به سرعت خاک عراق را ترک کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ این ائتلاف در این بیانیه خود با اظهارنظرهای مقام های ترکیه درباره عملیات موصل و ادامه حضور نظامیان آنها در عراق و سوریه اعلام مخالفت کرده و از دولت آنکارا خواست هرچه سریعتر نیروهایش را از عراق بیرون بکشد.

ائتلاف ملی به ریاست سید عمار حکیم، ضمن درخواست از دولت ترکیه برای پایبندی به اصول همجواری با عراق ، افزود: با نگرانی اظهارات مقام های ترکیه را در خصوص آزادی موصل و تمدید حضور نظامیان آنها در عراق و سوریه دنبال می کنیم.

بیانیه افزوده است: اعضای شورای رهبری ائتلاف ملی در نشست دوشنبه شب /دیشب/ خود، موضوع اظهارات مقام های ترکیه درباره عملیات موصل و تمدید حضور نیروهای نظامی ترکیه را بحث و بررسی کردند.

دولت، وزارت خارجه، پارلمان و فراکسیون ها و نمایندگان مختلف پارلمان عراق در اظهار نظرها و بیانیه ها با حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق مخالفت کرده اند، با وجود این، آنکارا از آذرماه سال گذشته همچنان صدها سرباز خود را در پادگان ‘بعشیقه’ در شمال موصل در عمق صدمتری اراضی عراق نگه داشته و از خروج آنها از عراق خودداری می کند.