بازنشستگان برای انتخاب نوع بیمه نامه خود آزاد هستند اما این پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمانی خارج از مرزهای کویت را تامین نمی کند.
وزیر بهداشت کویت از اجرای طرح بیمه درمان این کشور برای بازنشستگان خبر داد.

به‌گزارش پرس شیعه به نقل از منا اینشورنس،‌ “علی العبیدی” وزیر بهداشت کویت گفت: برنامه ویژه بیمه درمان مخصوص شهروندان بازنشسته این کشور با هزینه سالانه دولتی بالغ بر ۸۲ میلیارد دینار کویت (۲۷۲ میلیون دلار) اجرایی شده است.

او که در مراسم افتتاحیه این برنامه سخن می گفت، ادامه داد: بیش از ۱۱۷ هزار بازنشسته در این کشور وجود دارد که واجد شرایط هستند. طبق این طرح، برای هر مرد بازنشسته سالانه ۱۵۵ هزار ۵۰۰ دینار جهت پوشش بیمه درمان از سوی دولت هزینه می‌شود و این رقم برای زنان ۱۷هزار دینار است. در این میان برای هر فرد بازنشسته رقمی در حدود یک هزار و ۵۰۰ دینار برای بیمه دندان هزینه شده است.

به گفته او، بازنشستگان برای انتخاب نوع بیمه نامه خود آزاد هستند اما این پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمانی خارج از مرزهای کویت را تامین نمی کند.

العبیدی در ادامه گفت: این طرح در گام نخست و به طور آزمایشی تنها بازنشستگان را در بر می گیرد اما باقی شهروندان کویتی در ادامه طبق همین طرح تحت پوشش بیمه درمان دولتی قرار خواهند گرفت.