رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت بعید نیست برخی طرف ها تلاش کنند بشار اسد را با قدرت نظامی کنار بزنند و سوریه را به بالکانی دیگر تبدیل کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون روسیه، با اشاره به تضاد رویکردهای روسیه و آمریکا درمذاکرات سوریه گفت: «نمی توان با میل آمریکایی های قلدر که عادت به دیکته کردن دیدگاه خود دارند گفتگو کرد. این مذاکره نیست، بلکه تهدید و تحمیلی است که ما آن را نمی پذیریم».
ماتوینکو افزود: «جامعۀ جهانی باید در مذاکرات سوریه شریک شود. نباید اجازه داد تا درگیری در این کشور شدیدتر شود. کناره گیری آمریکا از مذاکرات با ما نشان می دهد که این کشور اساسا تمایلی به اجرا توافق نداشته است».
او با طرح این احتمال که شاید دلیل کناره گیری آمریکا از مذاکرات ناتوانی در اجرای تعهداتش باشد، افزود: «به نظر می رسد آمریکا کنترل خود را بر گروه های مسلح در سوریه از دست داده است. شاید هم وزارت خارجه، دستگاه اطلاعاتی و وزارت دفاع این کشور دچار اختلاف نظر شده اند. بعید نیست که برخی طرف ها برای تجزیۀ سوریه و کنار زدن اسد با نیروی نظامی تلاش کنند».
رئیس شورای فدراسیون روسیه در پایان افزود که تمام این رخدادها شکست کامل دولت رو به پایان اوباما در خاورمیانه را به ذهن متبادر می کند.