منابع خبری از ورود گروههای مسلح سوری سرسپرده آنکارا به خاک ترکیه برای مشارکت در حمله قریب الوقوع به شرق فرات خبر دادند.

به گزارش شیعه پرس، النشره از تحرکات گروههای مسلح سوری مورد حمایت ترکیه با هدف مشارکت در حمله قریب الوقوع ترکیه به شمال سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش؛ اولین گروه از آنچه ارتش مخالفان سوری نامیده می شود به اراضی ترکیه وارد شده اند تا در حمله به شرق فرات علیه کردها مشارکت کنند.

النشره اعلام کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، عملیات نظامی محدود به تل ابیض و راس العین از توابع استان حسکه سوریه خواهد بود.

این در حالی است نیروهای سوریه دموکراتیک اقدام به مین گذاری تونلهای اطراف دروازه ورودی شهر راس العین کردند.