معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تسلیحات و ادوات دفاعی ایران در تراز کشورهای برتر دنیا در حوزه تجهیزات دفاعی است.

به گزارش شیعه پرس، سردار علی عبدالهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان صنایع دفاع با قدردانی از تلاش مجاهدانه دست‌اندرکاران صنعت دفاعی، گفت: ویژگی محصولات سازمان صنایع دفاع، منطبق بودن بر اساس نیاز نیروهای مسلح و حرکت در موازات الگویی است که ستاد کل نیروهای مسلح برای صنایع دفاع ترسیم کرده است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر کمی و کیفی تسلیحات دفاعی و تولید محصولات هوشمند و نقطه زن تولید شده در این سازمان، افزود: دقت‌افزایی سلاح و مهمات در تسلیحات تولیدی اخیر سازمان صنایع دفاع (ساصد) قابل تقدیر و نشان از دانش و خبرگی متخصصین سازمان صنایع دفاع دارد.

سردار عبدالهی در ادامه با اشاره به پیشرفت‌های سازمان صنایع دفاع در عرصه تولیدات خودرویی تصریح کرد: امروز صنایع دفاع به هیچ‌وجه با گذشته قابل مقایسه نیست و تسلیحات نظامی این نمایشگاه در تراز کشورهای برتر جهان در حوزه تجهیزات دفاعی است.