دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از دیدار روز گذشته وی با سخنگوی نیروهای قسد خبر داد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از اسپوتنیک، دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از دیدار روز گذشته وی با سخنگوی نیروهای قسد خبر داد.

ماکرون با جیهان احمد سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک دیدار و مراتب همبستگی خود را با نیروهایی که با داعش می جنگند اعلام کرده است.

رئیس جمهور فرانسه در این دیدار مجددا مراتب نگرانی خود را از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه ابراز داشته است.