ارتش و کمیته های مردمی یمن تعدادی از مواضع نظامی عربستان در جیزان را گلوله باران کردند.

به گزارش پرس شیعه،یک منبع نظامی به خبرگزاری یمنی (سبأ) گفت ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه نظامی “الخوجره” عربستان را زیر آتش گرفتند.

در این عملیات منطقه مذکور دستخوش آتش سوزی و انفجارهای شدیدی شد.
به گفته منبع یادشده، توپخانه ارتش و نیروهای مردمی یمن، مواضع عربستان در کروس المعزاب، برج الدخان، انبار توپخانه، برج الرمیح و چند منطقه دیگر را هدف دهها گلوله توپخانه قرار دادند. در این حملات استحکامات نظامی سعودی نابود شده و خسارتهای شدیدی به تجهیزات آن وارد شد.