مردم اردن مخالفت قاطعانه خود را با امضای قرارداد جنجالی گاز بین دولت اردن و رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “رأی الیوم”، شبکه ماهواره ای “رؤیا” اعلام کرد که بیش از ۸۸ درصد از مردم اردن این قرارداد را رد می کنند و آن را بزرگترین گام در جهت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی می دانند.
همزمان مردم در اقدامی ابتکاری برای اعتراض به این قرارداد، طرح خاموشی یک ساعته را در منازل و مغازه ها اجرا کردند.

این طرح با استقبال بی سابقه مردم رو به رو شد.
اقدامات مردم در اعتراض به این قرارداد همچنان در حال تشدید است.