نتایج یک نظرسنجی جدید درسرزمین های اشغالی نشان داد که ۲۵ درصد از شهرک نشینان درپنج سال اخیر، به مهاجرت فکر کرده اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از”القدس العربی”، نتایج این نظرسنجی نشان داد که ۷۷ درصد از شهرک نشینان صهیونیست هرگز به مهاجرت از سرزمین های اشغالی فکر نکرده اند.

این نظرسنجی که پایگاه صهیونیستی”والا” آن را انجام داد، نشان می دهد کسانی که به فکر مهاجرت از فلسطین اشغالی هستند، علت این تصمیم را اوضاع نابسامان امنیتی عنوان کرده اند.

سرزمین های اشغالی از اکتبر ۲۰۱۵ صحنۀ انتفاضه جدید فلسطینیها علیه صهیونیستها به ویژه نظامیان رژیم اشغالگر است.