یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون عراق از معرفی فهرست وزیران برای وزارتخانه های بدون وزیر به پارلمان طی سه روز آینده سخن گفت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النهرین، یکی از نمایندگان ائتلاف دولت قانون از معرفی اسامی نامزدهای تصدی پست وزارتخانه های بدون وزیر ظرف فردا یا تا شنبه آینده به پارلمان عراق خبر داد.

جاسم محمد جعفر اعلام کرد: قرار است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق فهرست نامزدهای وزارتخانه های بدون وزیر را روز سه شنبه اعلام کند که اختلاف درباره پست وزیر کشور این مهم را به فردا پنجشنبه یا شنبه آینده موکول کرد.

وی تاکید کرد: گروههای سیاسی درباره بقیه نامزدها تصدی پست های وزارتخانه های بدون وزیر اختلافی ندارند.

شایان ذکر است که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اخیرا اعلام کرده بود که به زودی برای همه وزارتخانه ها وزیر معرفی خواهد کرد زیرا سوپر من نیست که بتواند همه وزارتخانه های بدون وزیر را سرپرستی کند.