طبق اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر پاک و مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس از طریق آزمایشات DNA شناسایی شد.

به گزارش پرس شیعه؛ طبق اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر پاک و مطهر سه شهید دوران دفاع مقدس از طریق آزمایشات DNA شناسایی شد.
هویت شهیدان احمد روستائی، قوام کیانی و شهید جمشید طهماسبی اعزامی از استان همدان محرز شد.

مشخصات این سه شهید تازه تفحص شده به شرح ذیل است:

شهید احمد روستائی

شهید والامقام “احمد روستائی” فرزند کاظم، متولد سال ۴۲ و اعزامی از استان همدان است. این شهید بزرگوار سال ۶۰ به جنگ اعزام و در عملیات مطلع فجر، منطقه عملیاتی گیلانغرب به شهادت رسید.

شهید جمشید طهماسبی

شهید والامقام “جمشید طهماسبی” فرزند ملک میرزا، متولد سال ۴۲ و اعزامی از استان همدان است. این شهید بزرگوار سال ۶۳ به جنگ اعزام و در درگیری در منطقه عملیاتی قصر شیرین به شهادت رسید.

شهید قوام کیانی

شهید والامقام “قوام کیانی” فرزند مراد، متولد سال ۴۲ و اعزامی از استان همدان است. این شهید بزرگوار سال ۶۱ به جنگ اعزام و در عملیات رمضان، منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید.

سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، از شناسایی ۲۰ شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس و تحویل آن‌ها به خانواده‌هایشان، در ماه محرم خبر داده است.