رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست های سرکوبگرانه خود علیه شیعیان بحرین، سید «محمد هادی الغریفی» را مجددا بازداشت کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه روحانیون و شیعیان بحرین ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش نظامیان رژیم آل خلیفه سید «محمد هادی الغریفی» روحانی برجسته این کشور و عضو هیأت علمای بحرین را مجددا بازداشت و روانه زندان کردند.

این در حالی است که آل خلیفه این روحانی برجسته را در ماه پیش پس از حبس کوتاه، آزاد کرده بود؛ وی به مدت ۱۵ روز به بهانه اجرای تحقیقات از سوی دادستانی عمومی بحرین بازداشت شده بود. دلیل بازداشت وی نیز مشارکت در تحصن حمایت از شیخ عیسی قاسم در منطقه الدُراز اعلام شده است.

این روحانی که فرزند آیت الله عبدالله الغریفی از علمای ارشد شیعه بحرین به شمار می آید، پس از آزادی با استقبال این عالم مواجه شد.

گفتنی است حدود ۴ ماه قبل رژیم آل خلیفه تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین را لغو و چندین نفر از روحانیون مدافع و حامی ایشان را بازداشت کرد.