کویت با کسری بودجه ۳۵ میلیارد دلاری مواجه شده است .

به گزارش پرس شیعه به نقل از واحد برونمرزی ، دولت کویت به دلیل مواجه شدن با مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، کسری بودجه خود را در سال مالی ( ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ ) سی و پنج میلیارد دلار اعلام کرد.
این کسری بودجه باعث شده است دولت کویت با تشکیل کمیته ها و کارگروه های ویژه، سیاست صرفه جویی را به طور گسترده در این کشور کلید بزند.
دولت کویت همچنین با ارائه درخواست استیناف به دادگاه عالی این کشور، به حکم ابطال قانون افزایش قیمت بنزین اعتراض کرد.
دولتمردان کویت معتقدند دولت این کشور چاره ای جز درآمد زایی از راه آزاد سازی قیمت بنزین ندارند.
کاهش بیش از ۶۰ درصدی قیمت نفت در سال های اخیر موجب شده است برخی کشور های حاشیه خلیج فارس از جمله کویت با کسری بودجه روبرو شوند.