نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن با حضور در مسقط پایتخت عمان، طرحی را برای حل بحران یمن به هیأت صنعا ارائه می دهد و در خصوص آن رایزنی می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن با حضور در کشور عمان، راهکاری جامع را برای یمن ارائه دهد.

بر اساس این گزارش «اسماعیل ولدالشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن امروز چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد و راهکاری جامع برای تشکیل دولت وحدت ملی در یمن را به عنوان طرحی پیشنهادی همراه خود دارد.

نماینده سازمان ملل در امور یمن قرار است با وزیر خارجه عمان و همچنین هیأت صنعاء در مسقط دیدار کند تا در خصوص راهکار پیشنهادی برای برون رفت از بحران یمن رایزنی کند.

گفتنی است روز سه شنبه هیأت صنعا اعلام کرد که دیدارهای آتی برای برقراری صلح در یمن تنها در صورتی انجام می شود که سازمان ملل طرحی برای پایان تجاوز و محاصره یمن ارائه دهد و طرح پیشنهاد شده باید شامل پایان تجاوز، رفع محاصره و توافق بر نهاد ریاستی متشکل از دولت توافق ملی باشد.