معاون نخست وزیر ترکیه، اعلام کرد که نیروهای ترکیه، خاک عراق را ترک نخواهند کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ نعمان قورتولموش، روز چهارشنبه ادعا کرد که هدف ترکیه، ایجاد ثبات در عراق است که از دودستگی شدید رنج می برد.
بر اساس اعلام خبرگزاری رویترز، قورتولموش فاش کرد: “نیروهای ترکیه، به درخواست مسعود بارزانی رئیس منطقۀ کردستانِ عراق، در پادگان بعشیقه حضور دارند و مأموریتِ آن ها آموزش نیروهای محلی است”.
خبرگزاری رویترز به نقل از قورتولموش نوشت: “ترکیه حاضر نیست در این خصوص با هیچ کس گفتگو کند”.
معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به حضور نیروهای این کشور در عراق، ادعا کرد که ترکیه، قصد ندارد نیرویی اشغالگر باشد.
گفتنی است که ترکیه و عراق، امروز سفرای خود را از پایتخت های یکدیگر فراخواندند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، نیز به ترکیه هشدار داد که با برجا گذاشتن نیروهایش در اراضی عراق، خود را درگیر جنگی منطقه ای خواهد کرد.