آمریکا تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، آمریکا تصمیم رژیم صهیونیستی برای احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد.

«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید از تصمیم رژیم صهیونیستی در تصویب احداث واحدهای مسکونی جدید در کرانه باختری، تاکید کرد این رژیم باید میان شهرک‌ سازی و فرایند صلح، یکی را انتخاب کند.

وی همچنین تاکید کرد که این تصمیم «بسیار ناراحت کننده» است بویژه اینکه دقیقا بعد از امضای توافق حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل صورت می گیرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در تازه ترین دور شهر ک سازی ها با احداث ۹۸ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در کرانه باختری موافقت کرد.

سازمان صهیونیستی «صلح اکنون» که از طرف های مخالف شهرک سازی های رژیم صهیونیستی به شمار می رود، از طرح شهرک سازی جدید این رژیم برای احداث ۹۸ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر داد.