مقام های ترکیه از برکناری ۵۴۰ نظامی دیگر در چهارچوب پاکسازی گسترده ارتش و سایر نهادها به دنبال کودتای نافرجام آن کشور خبردادند.

به گزارش پرس شیعه؛ فکری ایشیک وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد که از این تعداد ۱۱۳ نظامی عضو نیروی دریایی، ۴۲۷ نفر از افراد نیروی هوایی و درمجموع ۳۶۸ نفر از آنان افسر ارشد بوده اند.

به گفته مقام های ترکیه پیش از این ۳۶۹۹ نظامی به دنبال کودتای اواخر تیرماه اخراج شدند و دهها ژنرال هم بازداشت و عده ای برکنار شده اند.

براساس آخرین آمار ارائه شده دست کم ۱۲ هزار نیروی پلیس هم از کار برکنار شده اند.

علاوه بر نهادهای نظامی و امنیتی ، مقام های ترکیه تاکنون هزاران نفر از معلمان و سایر کارمندان نهادهای دولتی را به اتهام همکاری در کودتای نافرجام و پیروی از فتح ا لله گولن مخالف مقیم آمریکا از کار اخراج کرده اند و هزاران نفر روانه زندان شده اند.