منابع رسمی از بازداشت یکی از کارمندان آژانس امنیت ملی آمریکا به اتهام سرقت کدهای اطلاعاتی فوق محرمانه خبر می دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت دادگستری آمریکا از ارائۀ شکایت جنایی علیه “هارولد توماس مارتین” ۵۱ ساله در ایالت مریلند خبر می دهد که روز ۲۷ اگوست در پی بازرسی منزلش به اتهام سرقت اموال دولتی و سرقت اطلاعات سرّی بازداشت شد.
گفتنی است متهم برای یک شرکت مشاوره ای کار می کند که در زمینۀ ساخت و راه اندازی سیستم های پردازش اطلاعات سرّی با آژانس امنیت ملی آمریکا همکاری دارد. این همان شرکتی است که ادوارد اسنودن در آن کار می کرد و در سال ۲۰۱۳ مجموعه ای از اطلاعات محرمانه را از این طریق افشا کرد.
بازرسان در منزل و خودروی مارتین، نسخه های چاپ شده و کپی های دیجیتالی از صدها سند فوق محرمانه پیدا کردند که ۶ سند آن در اینترنت منتشر شده است.
بازداشت مارتین بعد از شروع تحقیقاتی صورت گرفت که سرقت کد مورد استفادۀ آژانس امنیت ملی برای نفوذ به کامپیوترهای سایر کشورها از جمله روسیه، چین، ایران و کرۀ شمالی را مورد بررسی قرار می داد.
روزنامۀ نیویورک تایمز نوشت محققان هنوز در حال بررسی انگیزه های مارتین از این اقدامات هستند و احتمال می دهند که ربطی به مسایل جاسوسی نداشته باشد.