رئیس جمهوری روسیه خواستار ایجاد روسیه قدرتمند شد و تأکید کرد که قدرت، شرط اصلی بقای حکومت است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “روسیا الیوم” ولادیمیر پوتین طی سخنانی در جلسه افتتاحیه دور جدید مجلس دوما گفت: “باید همواره به خاطر داشته باشیم که قدرت روسیه و تمام مؤلفه های این قدرت مهمترین و اصلی ترین شرط برای حفظ موجودیت و استقلال کشورمان به عنوان یک کلیت واحد و یکپارچه با حضور تمام بخش ها و اقشار مختلف ملت است.”
پوتین در این سخنرانی از سخنان و عبارت های “بیوتر استولیبین”، نخست وزیر روسیه از ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۱ استفاده کرد. وی ۱۰۰ سال پیش طی پیامی به نمایندگان مجلس دوما گفته بود: “باید برای تحقق حق تاریخی روسیه در رسیدن به قدرت برتر، پشت به پشت هم دهیم باید تلاش ها و تعهداتمان در یک راستا باشد.”
رئیس جمهوری روسیه با ذکر این عبارات و سخنان در این جلسه گفت: “زمانی که این عبارات را مرور می کنیم یا آنها را از نو کنار هم می چینیم همواره به یاد خواهیم داشت که هر ملت و کشوری حق دارد قدرتمند باشد و اکنون باید این جملات را هم اضافه کنیم که این عبارات ابدا به معنای توهم ابرقدرت شدن نیست ما قصد نداریم چیزی را به کسی تحمیل کنیم.”
وی افزود: ” قدرت روسیه از درون ما و از درون ملت و سنت ها و فرهنگ و اقتصاد ما سرچشمه می گیرد و در سرزمین پهناور و ثروتهای طبیعی و قدرت دفاعی ما نمود می یابد. البته مهمترین نکته در اینجا این است که قدرت ما، در وحدت ملت ماست.”
پوتین در این سخنران بر ضرورت تقویت امنیت و توانمندی های دفاعی کشور و دفاع از مواضع آن در عرصه های بین المللی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که پارلمان و تمام گروه های پارلمانی از این تلاش ها حمایت سیاسی و قانونی کنند.
وی همچنین خواستار استفاده از قدرت دیپلماتیک پارلمانی برای توسعه روابط بین المللی سازنده با تمام متحدان روسیه شد.