روزنامه دیفنس ۱ چاپ آمریکا نوشت: عربستان نظام نیست بلکه نوعی ساختار تجاری بی ثبات و فاسد بوده و مانند باند تبهکاری است.

به گزارش پرس شیعه،این روزنامه آمریکایی این مطلب را در گزارشی تحت عنوان “آماده سرنگونی آل سعود باشید” مطرح کرد.
“مجتهد” فعال مشهور عربستانی در صفحه تویتر خود به نقل از این روزنامه نوشت: آمریکا باید در روزهای آینده آماده باشد و جایگزین هایی انتخاب کند.
گزارش مزبور افزود، هیئت حاکم بر عربستان مانند “پروژه پیشرفته جنایتکارانه” رفتار می کنند چه اینکه عربستان به مدت نیم قرن محور سیاست آمریکا در خاورمیانه بوده است.
آمریکا نفت را در برابر تامین امنیت عربستان خرید، و به همین دلیل رفتار استبدادی و صدور افراط گرایی وهابی را نادیده گرفت.
آمریکا در زمینه توصیف هم پیمانش عربستان به عنوان نظام میانه رو لجاجت می کند و اعتماد شرکت های خصوصی آمریکایی به اینکه درآمد نفت عربستان برای مبارزه با تروریسم هزینه می شود، بسیار اندک می باشد.
دو شیوه برای توصیف عربستان وجود دارد، الگوی سیاسی هوشمند اما بی ثبات و دوم ساختار فاسد که مانند باند تبهکاری فعالیت دارد. در هر دو صورت عربستان نمی تواند استمرار یابد لذا تصمیم گیران در آمریکا از مدتی قبل برنامه ریزی برای فروپاشی عربستان را آغاز کرده اند.

ملک سلمان نیز رییس هیئت مدیره فعالیت های خاندانی است که درآمد نفت را برای جلب هواداری سیاسی رشوه می دهد و این رشوه ها به شکل کمک های نقدی و امتیازهای تجاری به خاندان حاکم و تامین فرصت های شغلی برای عده ای از مردم می باشد.
بر اساس این گزارش، نیروهای خشن امنیت داخلی عربستان با استفاده از سخاوتمندی آمریکا در زمینه اعطای تجیزات به “چماق سرکوب” مجهز شده اند.