نخست وزیر عراق حضور نیروهای ترکیه در خاک این کشور را موضوعی بسیار خطرناک دانست و تأکید کرد که دولتش از ترکیه نخواسته است به عراق نیرو اعزام کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه السومریه “حیدر العبادی” رو پنجشنبه در کنفرانس هیئت عالی هماهنگی استانها در بغداد گفت: هیچ توجیهی برای حضور نیروهای ترکیه در عراق وجود ندارد.
وی با بیان اینکه عراق خواستار حضور هیچ نیروی نظامی بیگانه‌ای در خاک این کشور نشده است، افزود: استقرار نیروهای ترکیه در خاک عراق بسیار خطرناک است، و دولت خواستار حضور این نیروها نشده است.
العبادی خاطرنشان کرد: حاکمیت عراق خط قرمز است و ترکیه باید به حاکمیت ما احترام بگذارد؛ ما نمی خواهیم با ترکیه درگیر شویم و ترکیه گمان نکند که حضور نیروهایش در عراق برای آنان تفریحی خواهد بود.
وزارت امورخارجه عراق امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که به صورت رسمی از شورای امنیت خواسته است جلسه‌ای فوری را برای بررسی تجاوز ترکیه به خاک عراق و دخالت در امور داخلی این کشور برگزار کند.
وزارت امورخارجه عراق از شورای امنیت درخواست کرد که در قبال این کشور مسؤولیت پذیر باشد، و با اتخاذ تصمیمی، به اقدامات نیروهای ترکیه در نقض حاکمیت عراق پایان دهد.

نخست وزیر ترکیه امروز با تأکید بر ادامه حضور نظامیان این کشور در بعشیقۀ عراق، مدعی شد که این کار به هدف جلوگیری از تغییر بافت جمعیتی این منطقه است.
پارلمان ترکیه اخیرا با تمدید مأموریت نیروهای نظامی این کشور در سوریه و عراق به مدت یک سال دیگر موافقت کرده است.