دولت اسپانیا با درخواست مقامات جدای طلب کاتالونیا برای مذاکره در خصوص اعتراضات اخیر، مخالفت کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از رویترز، مقامات جدایی طلب کاتلونیا خواستار مذاکره با دولت اسپانیا در خصوص احکامی که هفته قبل علیه رهبران سابق این منطقه صادر شده، بودند که مادرید امروز یکشنبه اب این درخواست مخالفت کرد.

با در این درخواست، احتمال گسترش اعتراضات در بارسلون افزایش یافته است.

دوشنبه ۲۲ مهر، دادگاهی در اسپانیا برای گروهی از رهبران جدایی‌طلبان کاتالونیا احکامی بین ۹ تا ۱۳ سال حبس صادر کرد. از آن روز، تظاهرات در بارسلون و چند شهر دیگر کاتالونیا آغاز شده‌ است.

در همین رابطه اعتراض‌های جمعه‌شب در شهر بارسلون، مرکز منطقه خودمختار کاتالونیا در اسپانیا و در دیگر نقاط کاتالونیا حدود ۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت.

درگیری میان هواداران جداییِ کاتالونیا و پلیس اسپانیا، در نیمه‌شبِ منتهی به بامداد یکشنبه، ادامه داشت. معترضان با پرتاب سنگ و فشفشه‌های آتش‌بازی، در برابر نیروهای ضد شورش قرار گرفتند.