همزان با چهارمین روز اعتراضات مردمی درلبنان، رسانه ها از آنچه سعد حریری نخست وزیر لبنان در جعبه اصلاحاتی خود دارد، پرده برداشتند.

به گزارش شیعه پرس، اسپوتنیک از آنچه سعد حریری نخست وزیر لبنان در جعبه اصلاحاتی خود دارد، پرده برداشت.

بر اساس این گزارش؛ جعبه اصلاحاتی حریری شامل کاهش حقوق نمایندگان و وزیران کنونی و سابقه به نصف و لغو همه صندوق ها(جنوب، مهاجرین، توسعه و بازسازی) است. همچنین شامل وضع مالیات بر بانکها و شرکتهای بین به میزان ۲۵ درصد، لغو برخی شوراها و وزارتخانه ها مانند وزارت اطلاع رسانی، لغو همه افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تلفن و خدمات عمومی، دادن سه میلیارد دلار به خزانه دولت از سوی بانکهای خصوصی و بانک لبنان، رفع سری بودن حسابهای نمایندگان و وزیران و مسئولان دولت، خصوصی سازی بخش ارتباطات و تصویب قانون بازگشت اموال چپاول شده و تعیین سقف حقوق های نظامیان به طوری که از حقوق وزیران بیشتر نشود، شده است.

این در حالی است که تظاهرات و اعتراضات در لبنان برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به اوضاع نابسامان معیشتی و اقتصادی ادامه دارد.