وزیر دفاع روسیه گفت که این کشور از موشک های پیشرفتۀ ایکس ۱۰۱ در عملیات نظامی در سوریه استفاده کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک سرگئی شویگو تأکید کرد: بمب افکن های استراتژیک نیروی هوایی روسیه برای اولین بار از این موشک که برد آن چهار هزار و پانصد کیلومتر می باشد جهت انهدام مواضع تروریست ها استفاده کردند.
این موشک می تواند به کلاهک های جنگی با قدرت تخریبی مختلف مجهز شود، لذا قادر به انهدام یک یا چند هدف ثابت و متحرک مانند پناهگاه های زیر زمینی است.
در زمان حاضر هیچ کشوری جز روسیه هواپیماهایی که قادر به انهدام اهداف از فاصله ۵۵۰۰ کیلومتری را داشته باشد، در اختیار ندارد.
این موشک بالدار بوده و به هواپیماهای تو ۱۶۰ امکان می دهد هدف را بدون ورود به منطقه پدافند هوایی دشمن در هر نقطه جهان منهدم سازد.
موشک ایکس ۱۰۱ دارای سامانه هدایت دقیق است.
تا زمان حاضر ۴۸ موشک از این نوع به مواضع تروریست ها شلیک شده است.
کارشناسان می گویند این موشک به خاطر شاخص های فنی و تاکتیکی از بهترین موشک های جهان است.