ولادیمیر پوتین گفت رئیس جمهور آینده روسیه باید در مدرسه خوب درس خوانده باشد.

به گزارش پرس شیعه؛ “ولادیمیر پوتین” درپاسخ به سوال یکی از معلمانی که روز چهارشنبه به مناسبت روز معلم به دیدار رئیس جمهور روسیه درکاخ کرملین آمده بودند، گفت: ” فردی که می خواهد رئیس جمهور آینده روسیه باشد، باید درمدرسه خوب درس خوانده باشد”.

سوال این معلم از پوتین این بود: ” توصیه شما برای کسی که می خواهد درآینده رئیس جمهور روسیه شود و اکنون روی نیمکت های مدرسه نشسته است، چیست؟”

پوتین افزود:” توصیه ام این است که باید به طور فشرده و خوب درس بخواند، باید برای انجام کارهایی که در روز برایش مهم است، راه های درست را درپیش بگیرد، این مهم ترین چیز است”.

رئیس جمهور روسیه اوایل ماه سپتامبر در پاسخ سوالی در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود: ” رئیس جمهور آینده روسیه، باید جوان ودرعین حال بادرایت باشد”.

پوتین سه بار و در سال های ۲۰۰۰، ۲۰۰۴ و۲۰۱۲ به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شده است.
انتخابات بعدی ریاست جمهوری روسیه، درسال ۲۰۱۸ برگزار می شود.