کنفرانس بین‌المللی اسلام و دموکراسی نوامبر ۲۰۲۱ در پاریس- فرانسه برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس؛ کنفرانس بین‌المللی اسلام و دموکراسی در روزهای ۲۰ و ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ در پاریس- فرانسه برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل: اسلام و دموکراسی، دیدگاه‌های الهیات اسلامی در مورد دموکراسی، حقوق بشر اسلامی و مشارکت مدنی، مشارکت مدنی، مشارکت دموکراتیک و نوآوری اجتماعی، مشارکت مدنی و توانمندسازی، مشارکت مدنی و سیاسی، سیاست عمومی اسلامی، اداره دولتی اسلامی، اسلام، لیبرالیسم و پلورالیسم، اسلام، سکولاریسم، و دولت، اسلام و ملی گرایی، زنان مسلمان و دموکراسی، اسلام و دموکراسی در خاورمیانه، اسلام و دموکراسی در آسیای مرکزی، اسلام و دموکراسی در اروپا، اسلام و دموکراسی: مدل ترکیه و بهار عربی: تغییر دموکراتیک است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به https://panel.waset.org/conference/۲۰۲۱/۱۱/paris/ICID/sponsorship ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/islam-and-democracy-conference-in-november-۲۰۲۱-in-paris مراجعه گردد.