روزنامه صهیونیستی “جروزالیم پست” از رفع فیلتر سایت این روزنامه در عربستان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه جروزالیم پست درمطلبی نوشت: “عربستان سایت اینترنتی این روزنامه را که قبلاً فیلتر کرده بود، رفع فیلتر کرده تا شهروندان عربستانی بتوانند از محتویات این روزنامه مطلع شوند”.

این روزنامه نوشت”براساس گزارش های جدید، همه سایت های خبری اصلی اسرائیلی اکنون در عربستان قابل دسترسی هستند”.

به نوشته “المنار” جروزالیم پست به نقل ازیک خبرنگار سعودی نوشت ” بعد ازگذشت چند سال ازفیلتر شدن پایگاه این روزنامه درماه ۲۰۱۳، رفع فیلتر شد”.

براساس این گزارش، این روزنامه به طور گسترده به پوشش اخبار عربستان و نقش آن درروند سازش درخاورمیانه می پرداخت.

به نوشته جیروزالیم پست، درسال ۲۰۱۳، عربستان دسترسی به سایت این روزنامه را قطع کرد، درحالیکه زمینه برای پی گیری دیگر خبرگزاری های اصلی برای فعالیت فراهم بود.

سایت روزنامه صهیونیستی جروزالیم پست درحالی در دسترس کاربران عربستانی قرار می گیرد که این کشور سایتهای خبری بسیاری مانند پایگاه شبکه العالم و پایگاه المنار و “العربی الجدید” و روزنامه لبنانی” الاخبار”و پایگاه شبکه المنار را فیلتر کرده است.