طوفان سهمگین متیو دست کم ۲۶۱ نفر را در هائیتی ازجمله دریک شهرساحلی که مقامات و گروههای نجات، تازه امکان دسترسی به آن را پس از چند روز طوفان یافته بودند، کشت.

به گزارش پرس شیعه؛ رویترز از له کایه در هائیتی و پورتوپرنس ، گزارش کرد که بسیاری از این شهروندان پس از تند باد با سرعت ۲۳۰ کیلومتر درساعت در روزسه شنبه براثر سقوط درختان، پرتاب اجسام و بالا آمدن آب رودخانه ها جان خود را از دست دادند.
بخش دفاع مدنی هائیتی تاکنون شمار تلفات در این کشور فقیر حوزه کارائیب را ۱۰۸ نفر اعلام کرده است.
اکثر تلفات در شهرها و روستاهای ماهیگیری در اطراف منتهی الیه غربی شبه جزیره تیبورون در جنوب غربی کشور که یکی از دیدنی ترین مناطق هائیتی است رخ داده است.
طوفان مستقیما این شبه جزیره در نوردید و آب دریا را به سمت آن به حرکت در آورد و خانه ها را با خاک یکسان کرد.
نماینده دولت مرکزی درمنطقه گفته است که دهها نفر در شهر ساحلی ‘ له آنگلی ‘ در منطقه ‘ سود’ کشته شده اند.
وی گفت: ‘هرگز شاهد چنین صحنه هولناکی نبوده است.’
این نخستین شهری بود که درمعرض طوفان سهمگین متیو قرار گرفت و ارتباطش با دنیای خارج از آن زمان قطع شد.