دادگاه رژیم آل خلیفه سه روحانی برجسته شیعه را با اتهام حمایت از شیخ عیسی قاسم به زندان محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه سوم جنایی، سید مجید مشعل را به اتهام تجمع و تحصن در شهرک الدراز به سه سال زندان و شیخ محمد جواد شهابی و شیخ فاضل زاکی را به اتهام شرکت در تحصن شهرک الدراز به دو سال زندان محکوم کرد.

در همین راستا دادگاه بررسی پرونده دو روحانی دیگر به نام های شیخ علی الجفیری و شیخ یوسف العصفور را به اتهام تجمع در الدراز به ۱۳ اکتبر آینده به تعویق انداخت.

به دنبال لغو تابعیت «شیخ عیسی احمد قاسم» رهبر شیعیان بحرین ، از اوایل تیرماه امسال منطقه سکونت وی در شهرک الدراز به محل تحصن و تجمع اقشار مختلف مردم و روحانیون بحرینی تبدیل شده که به این اقدام غیر انسانی رژیم آل خلیفه اعتراض می کنند.

رژیم حاکم بر منامه که از سال ۲۰۱۱ با کمک نیروهای عربستان سعودی به سرکوب شدید انقلاب مردم بحرین پرداخته، تاکنون دهها نفر را به شهادت رسانده و زندان های آن کشورمملو از روحانیون و سایر افراد ازادی خواه از جمله نبیل رجب است.

سازمان دیده بان حقوق بشر از سکوت محافل جهانی نسبت به محاکمه نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین علی رغم وخیم بودن وضعیت جسمانی اش انتقاد کرد.

این سازمان در گزارشی با عنوان ” چرا جهان نبیل رجب را نادیده می گیرد ؟ ” خاطرنشان کرد: نبیل رجب از چهار ماه پیش به این سو در بازداشت بسر می برد و ممکن است به جرم استفاده از حق آزادی بیان به پانزده سال زندان زندان محکوم شود.

دادگاه رژیم آل خلیفه اعلام حکم نهائی در مورد پرونده نبیل رجب را تا ۳۱ ماه جاری میلادی به تعویق انداخت.