انفجار ۲ بمب در مسیر قطار کویته به راول پندی ۲۰ نفر کشته و زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی صباح، بر اثر انفجار ۲ بمب در مسیر یک قطار مسافری در استان بلوچستان پاکستان ۴ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

بنا بر این گزارش احتمال افزایش قربانیان وجود دارد.

گفتنی است، این قطار از شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان عازم راول پندی، بوده است.

هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.