معاون نخست وزیر ترکیه تأکید کرد که حضور نیروهای ترکیه در عراق در پاسخ به تمایل منطقۀ کردستان صورت گرفته و این موضوع غیر قابل بحث است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم، نعمان قورتولموش از مخالفت بعضی گروه ها با حضور نظامی کشورش در پایگاه «بعشیقه» در شمال عراق انتقاد کرد.
قورتولموش در برنامه ای که یک مرکز فرهنگی و هنری ایالت اوردو در شمال ترکیه برگزار کرده بود، افزود: «تنها هدف ایجاد پایگاه بعشیقه آموزش نیروهای محلی برای بازپس گرفتن مناطق تحت سیطرۀ داعش است».
از سوی دیگر، وزارت خارجۀ عراق به طور رسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با برگزاری جلسۀ فوری به بررسی «تجاوز» ترکیه به خاک عراق و دخالت در امور داخلی این کشور بپردازد.
این وزارت شورای امنیت را به قبول مسئولیت در قبال عراق و اتخاذ تصمیمی دعوت کرد که بر اساس آن نقض حاکمیت عراق توسط نیروهای ترکیه متوقف شود.