نخست وزیر ترکیه، اظهارات اخیر همتای عراقی خود را درباره حضور نظامی ترکیه در عراق “خطرناک و تحریک آمیز” توصیف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ بن علی یلدریم روز جمعه مدعی شد: «نیروهای ما ماموریت بسیار مهمی در عراق دارند. ما هیچ نیت خصمانه ای در قبال عراقی ها نداریم، بلکه با عناصر مسلح داعش در عراق مبارزه می کنیم».

سخنان یلدریم در پاسخ به هشدار روز پنجشنبۀ نخست وزیر عراق مطرح شده است. العبادی به آنکارا هشدار داده بود که حضور نیروهای ترکیه در استان نینوای عراق ممکن است به وقوع درگیری میان دو کشور منجر شود.

العبادی افزوده بود: «هیچ توجیهی برای حضور ترکه ا در عراق وجود ندارد. این مساله خطرناک است. ما در عراق هیچگاه خواهان حضور نیروهای ترکیه نبوده ایم. در کشور ما نباید هیچ قدرت بیگانه ای وجود داشته باشد».

او، همچنین، تاکید کرده بود که حاکمیت عراق خط قرمز است و ترکیه باید به حاکمیت این کشوراحترام بگذارد.