سخنگوی کاخ کرملین هرگونه مسئولیت روسیه در حملۀ سایبری به موسسه های حزب دموکرات آمریکا را تکذیب کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ “دیمتری بیسکوف” تاکید کرد: اتهام آمریکا به روسیه در خصوص حملات سایبری به موسسه های حزب دموکرات “یاوه گویی” است.

به نوشتۀ خبرگزاری رسمی روسیه “اینترفاکس” بیسکوف خاطر نشان کرد: آن ها دوباره، یاوه گویی پیشه کرده اند.

وی حمله سایبری به وبگاه ها را امری طبیعی دانست و گفت: وبگاه ما، روزانه در معرض ده ها هزار حملۀ هکری قرار می گیرد.