درگیری گروه های تروریستی در سوریه بایکدیگر شدت گرفته است.

به گزارش پرس شیعه؛ ۱۶ گروه تروریستی روز شنبه اعلام کردند که به گروه تروریستی موسوم به “احرار الشام” برای جنگیدن با یک گروه تروریستی دیگر به نام “جُند الاقصی” خواهند پیوست.
این شانزده گروه تروریستی در بیانیه ای مشترک جند الاقصی را یاغی و طاغی خواندند و اعلام کردند که نیروها و تجهیزات خود را در اختیار احرار الشام خواهند گذاشت.
” جیش الاسلام ، جنبش نور الدین الزنکی و جبهه شام ” جزء این شانزده گروه تروریستی هستند.
گروه های تروریستی در بیانیه خود اعلام کردند که به جنگ با جند الاقصی تا زمانی که اختلافات و نزاع موجود توسط کمیته ای مشترک و توافقی پایان یابد، ادامه خواهند داد.