ارتش سوریه در ادامه مبارزه خود با عناصر مسلح و تروریست موفق شد کنترل مناطق العویجه در حلب و خفسین در حومه حماه را به همراه چند منطقه دیگر در اختیار بگیرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سانا، نیروهای ارتش سوریه همچنان به دستاوردهای خود در برابر گروه های مسلح و تروریستی در نقاط مختلف این کشور به ویژه حلب ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش ارتش سوریه بر منطقه العویجه در حلب مسلط شد و تلفات و خسارات سنگینی به تروریستها وارد کرد و به تعقیب تروریستهای فراری پرداخت.

همچنین ارتش سوریه، منطقه خفسین در حومه شمالی حماه را نیز به کنترل خود درآورد. این در حالی است که امروز ارتش سوریه بر چند روستا در این منطقه مسلط شده بود.

در همین راستا ارتش سوریه موفق به تسلط بر روستاهای الطلیسیه، القاهره و تپه الاسود در حومه شمالی حماه پس از درگیری با تروریستها شد.