حمله جنگنده های عربستان سعودی به محل برگزاری مراسم عزاداری پدر یکی از وزیران یمنی در صنعا پایتخت یمن موجب کشته و مجروح شدن دهها نفر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ برخی منابع در گزارش های اولیه از کشته و مجروح شدن دست کم ۳۰۰ نفر در این بمباران خبر دادند.

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504844186492_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504843526426_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504845896663_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504845416615_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504844696543_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504847456819_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504847166790_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504846636737_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/original/2016/10/08/alalam_636115504847956869_25f_4x3.jpg