وزیر اطلاع رسانی رژیم صهیونیستی بر لزوم تلاش کابینه نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری به “اسرائیل” تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ ” نفتالی بنت” درعین حال به شدت از “بنیامین نتانیاهو” نخست وزیر رژیم اسرائیل به علت صدور تصمیمی مبنی بر تخلیه شهرک غیرقانونی عمونه درکرانه باختری انتقاد کرد.

” باراک ربید” خبرنگار سیاسی روزنامه صهیونیستی”هاآرتص” به نقل از بنت نوشت که ماموریت کابینه ” اسرائیل” این است تا به زعم خود رویای تبدیل کرانه باختری به بخشی از اراضی تحت حاکمیت اسرائیل را عملی کند.

بنت که رهبری حزب ” خانه یهودی” را برعهده دارد، افزود: “یهودیان باید خود را در برابر الحاق کرانه باختری به اسرائیل قربانی کنند”.

وی درعین حال، خواهان ورود به مرحله سرنوشت ساز درصورت الحاق کرانه باختری به “اسرائیل” شد.

وزیر اطلاع رسانی رژیم اسرائیل افزود: “نباید با گسترش سرزمین اسرائیل به عنوان یک هدف تاکتیکی تعامل کرد، درحالی که دولت فلسطین، هدفی راهبردی است”.

گسترش شهرک سازی

بنت که همچنین عضو کابینه کوچک ( کابینه رسیدگی به امور امنیتی و سیاسی) رژیم اشغالگر قدس است، از اظهارات مقام های صهیونیست مبنی برموافقت با راه حل تشکیل دو دولت با فلسطینی ها انتقاد کرد.

وی همچنین دیوان عالی “اسرائیل” را به علت قانونی نکردن شهرک عمونه و درنهایت بیرون راندن اسرائیلی ها از دیگر مناطق این شهرک غیرقانونی در مناطق مختلف کرانه باختری به باد انتقاد گرفت.

بنت مدعی شد که کابینه اسرائیل چه درگفتار و چه درعمل و چه درقالب توافق های بی سروصدای سیاستمداران یا قضات اسرائیلی با فلسطینی ها، حق تقسیم سرزمین ” اسرائیل” را ندارد زیرا تجربه نشان داده است که سیاست عقب نشینی و تقسیم بی نتیجه است.

وی سازمان های چپ گرا را که درخواست هایی مبنی برتخریب مناطق شهرک نشین غیرقانونی ساخته شده در اراضی ویژه فلسطینی ها ارائه کرده اند، مورد انتقاد قرار داد و آن ها را به تلاش برای ریشه کنی اسرائیل با استفاده از ابزارهای قانونی متهم کرد.

کاسنیا اسواتلوفا عضو کنست (پارلمان) اسرائیل در پاسخ به درخواست بنت گفت که این درخواست او نشان می دهد که وی با کشته شدن نظامیان یا شهرک نشینان اسرائیلی مخالفتی ندارد.

وزیر امور خارجه سابق اسرائیل گفت که اظهارات بنت کابوسی برای اسرائیلی هاست زیرا این اظهارات مساوی با تشکیل دولتی با اکثریت عرب و ادامه درگیری خونبار با آنان است و این امر اقتضا می کند که اسرائیلی ها با این کابوس مبارزه کنند و اجازه ندهند که چنین چیزی در عالم واقع اتفاق بیافتد.