کلیپی از سخنان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی که در آن قمه زنی و ترویج آن را تنها به سود دشمنان تشیع دانسته اند.