مأموران امنیتی آل خلیفه، برای هشتمین روز پیاپی به نمادهای عاشورایی در چند منطقه حمله کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “اللؤلؤه” عناصر وابسته به دستگاه اطلاعات و امنیت بحرین دیروز ۸ اکتبر (۱۷ مهرماه) در ساعت های آغازین روز، اقدام به جمع آوری پرچم های مشکی از منطقه “عراد” کردند.
همچنین در دو منطقه “ابوصبیع” و “الشاخوره”، پس از استقرار گسترده نیروهای امنیتی در محل، تمام پلاکاردها و پرچم های نصب را تخریب و جمع آوری کردند.
منطقه “سند” نیز شاهد حملات مشابهی به نمادهای عاشورایی بود. در این منطقه مردم به خیابان ها ریخته و سعی کردند مانع برچیدن پلاکاردها و پرچم های عزای امام حسین علیه السلام شوند.

محله “الحیاک” در منطقه “المحرق” نیز حمله های مشابه به نمادهای عاشورای حسینی تکرار شدند.
در مجموع طی ۸ روز گذشته، ۳۷ منطقه، ۵۲ بار مورد حمله قرار گرفته اند.

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/09/alalam_636116086622670861_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/09/alalam_636116087303008134_25f_4x3.jpg

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/09/alalam_636116087511701595_25f_4x3.jpg