سازمان آکسفام، حمله جنگنده های سعودی به پایتخت یمن را که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “المسیره نت”، سجاد محمد سجاد، مدیر دفتر آکسفام در صنعا، حمله جنگنده های سعودی به یک مجلس ترحیم که در سالن بزرگی در صنعا در حال برگزاری بود، به عنوان یک کشتار و جنایت توصیف کرد.
سجاد محمد سجاد در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: “آنچه اتفاق افتاد، فاجعه کشتار غیرنظامیانی است که در یک مجلس ترحیم شرکت کرده بودند.”
وی افزود: “این کشتار فاجعه بار در حالی رخ داد که هیچ نوع هدف نظامی مشخصی در آن اطراف نبوده است.”
مدیر دفتر آکسفام در صنعا خواستار پایان دادن به کشتار مردم و رسیدن به یک راه حل سیاسی شد.
جنگنده های سعودی دیروز به حمله به مجلس ترحیم آل الرویشان ۷۰۰ نفر را به خاک و خون کشیدند.