رئیس شورای ناحیه “القیاره” در استان نینوا اعلام کرد گروه تروریستی داعش دو چاه نفت بزرگ در میدان نفتی النجمه واقع در جنوب این استان را منفجر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ صالح الجبوری به شبکه خبری سومریه نیوز عراق گفت: “گروه تروریستی داعش با انفجار دو چاه نفتی بزرگ در میدان نفتی النجمه در محله القیاره واقع در ۶۵ کیلومتری جنوب نینوا جنایت جدیدی را مرتکب شده است.”
وی خاطرنشان کرد که این گروه تروریستی این دو چاه را با استفاده از نارنجک منفجر کرد و چند چاه دیگر را هم در همین میدان، بمبگذاری کرده است.
الجبوری افزود: ” دود ناشی از سوختن این دو چاه آسمان منطقه را پوشانده است همچنین به دلیل انفجار بنزین آتش سوزی بزرگی در منطقه به وقوع پیوسته است.”
وی تأکید کرد: ” این گروه تروریستی می داند که عمرش سر آمده و آخرین روزهای خود را پشت سر می گذارد. به همین دلیل است که دست به چنین کارهای مذبوحانه ای می زند.”
الجبوری خاطرنشان کرد که هنوز بخش هایی از میدان نفتی نجمه در اشغال گروه تروریستی داعش است… این میدان نفتی مشتمل بر ۸۹ چاه است و “داعش” نفت خام را از این چاه ها سرقت و به نینوا منتقل می کند.
شایان ذکر است که گروه تروریستی داعش پیش از این هم حدود ۱۴ چاه نفت را در میدان نفتی القیاره آتش زده بود. البته به گفته وزارت نفت عراق، تیم آتش نشانی شرکت نفت شمال، آتش سوزی در ۵ چاه را مهار کرد و مانع نشتی نفت خام به رودخانه دجله شد.