اقدام مصر که در شورای امنیت به نفع قطعنامه روسیه درباره سوریه رای داد، ترکی الشلهوب، نویسنده سعودی، را واداشت که به تندی از کمک های مالی حکومت عربستان به نظام مصر انتقاد کند.

به گزارش پرس شیعه؛ ترکی الشلهوب، در صفحه توییتر خود، نوشت: «مصر به نفع قطعنامه روسیه رای داد. شما جیبهایمان را خالی کردید و برای سیسی فرستادید. این در حالی است که ما نسبت به این پول مستحق تر بودیم. امروز می گویید چقدر دردآور است که موضع سنگال از موضع مصر به ما نزدیک تر باشد».

http://i.alalam.ir/news/Image/Inner-Media/2016/10/09/alalam_636116347530864088_25f_4x3.jpg