مسئول جذب نیرو برای داعش، در عملیاتی اطلاعاتی در ولایت ننگرهارِ افغانستان، دستگیر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت کشور افغانستان با انتشار این خبر افزود: این مسئولِ داعشی، اسماعیل نام دارد و از ساکنان منطقه هسکی مینه در ننگرهار است.

در بیانیۀ وزارت کشور افغانستان آمده است: این مسئول داعشی، جوانان را در قبال ۵۰ هزار روپیۀ پاکستان (معادل ۴۷۸ دلار آمریکا) به خدمت می گرفت. اسماعیل با این شیوه توانسته بود پنج هزار تن از جوانان ولایت ننگرهار را برای گروه تروریستی داعش به خدمت بگیرد.

گفتنی است که مناطق مختلف افغانستان، طی ماه های اخیر، کانون ناامنی آشکار بود و گروه طالبان نیز توانسته است مناطقی روستایی را اشغال کند و به شهرهای بزرگ حمله ور شود.