وزیر دارایی کویت برای عهده‌دار شدن پست دبیرکلی شورای همکاری خلیج فارس از سِمَت خود استعفا کرد.

به گزارش شیعه پرس به نقل از النشره، «نایف الحجرف» وزیر دارایی کویت برای عهده‌دار شدن پست دبیرکلی شورای همکاری خلیج فارس از سِمَت خود استعفا کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات ارشد کویتی با استعفای الحجرف موافقت کرده اند.

گفته می شود که «مریم العقیل» وزیر مشاور در امور اقتصادی به عنوان سرپرست وزارت دارایی کویت انتخاب شده است.

گفتنی است، پیشتر کویت، وزیر دارایی خود را به عنوان نامزد تصدی پست دبیرکلی شورای همکاری خلیج فارس معرفی کرده بود.