طرح پژوهشی مسئله و مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران توسط نعمت الله فاضلی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه می شود.

به گزارش شیعه پرس؛به همت پژوهشکده مطالعات اجتماعی گروه مطالعات توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طرح پژوهشی مسئله و مسئله شناسی در علوم اجتماعی و انسانی ایران ارائه می شود.

مجری این طرح نعمت الله فاضلی و ارزیابی و داوری آن هم به عهده هادی خانیکی و مقصود فراستخواه است.

نشست نامبرده روز یکشنبه ۱۲ آبان ماه ساعت: ۱۵تا ۱۷ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.