نشست ترویج علم و حوزه عمومی با سخنرانی هادی خانیکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران نشست ترویج علم و حوزه عمومی در ادامه سلسله سخنرانی های مسئله ترویج علم در ایران معاصر برگزار می شود.

سخنران این نشست هادی خانیکی، عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی است.

نشست نامبرده روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۱۶ در در سالن اجتماعات موزه ملی علوم و فناوری برگزار می شود.