روزنامه گاردین فاش کرد که “فیفا” احتمالاً به سبب وضع کارگران خارجی، قطر را به دادگاه بکشاند.

به گزارش پرس شیعه؛ “اوین گیبسن” در مقاله ای که در روزنامه گاردین منتشر شد، نوشت: احتمال دارد فیفا در خصوص موضوع بدرفتاری قطر با کارگران خارجی که در تلاش برای ساخت استادیوم های جام جهانی ۲۰۲۲ فوتبال هستند، از این کشور در دادگاه های سوییس شکایت کند.

به نوشتۀ گاردین، از زمانی که فیفا، در سال ۲۰۱۰، میزبانی جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ را به قطر سپرد، این کشور آماج انتقادات گسترده و مختلفی در خصوص بدرفتاری با کارگران خارجی قرار گرفت. بیش از یک میلیون و هفتصد کارگر خارجی، در حال ساخت استادیوم ها و زیرساخت های لازم برای برگزاری بازی های جام جهانی در قطر هستند.

گاردین تاکید کرد که اگر فیفا بتواند قطر را به این دلیل به دادگاه بکشاند، زمینۀ مطرح شدن صدها هزار دادخواست از سوی کارگران خارجی در قطر فراهم خواهد شد.