با وجود اینکه قانون اساسی بحرین برگزاری مراسم عاشورا را قانونی می داند و نظام باید امنیت و بستر آن را فراهم سازد، اما حق شهروندان شیعه در برگزاری این مراسم نقض می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ انجمن حقوق بشر بحرین ضمن رصد و ثبت موارد اهانت و تعرض نظام آل خلیفه به نمادهای عاشورایی شیعیان بحرین با صدور گزارشی اعلام کرد: این موارد عبارتند از: مصادره پرچم های حسینی، سرکوب شهروندان در حال مصادره پرچم ها، جلوگیری از رسیدن سخنرانان و روحانیون به حسینیه های منطقه الدراز و تهدید مداحان و سخنرانان حسینی.

در این گزارش آمده: با وجود اینکه قانون اساسی بحرین برگزاری مراسم عاشورا را قانونی می داند و نظام باید امنیت و بستر آن را فراهم سازد، اما حق شهروندان شیعه در برگزاری این مراسم نقض می شود و هر سال شاهد این هستیم که سخنرانان و مداحان و شرکت کنندگان در مراسم عاشورا توسط نیروهای امنیتی احضار شده و بازداشت می شوند و پرچم های سیاه عزاداری از خیابان ها برچیده می شود و رسانه های رسمی کشور نیز هیچ برنامه ای برای پوشش عزاداری های مردم ندارند.