صدها تن از شیعیان ادمونتون در کانادا، صبح روز یکشنبه با شرکت در راهپیمایی عزاداری حسینی، به اهمیت نقش امام حسین (ع) در مکتب شیعه تاکید کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از globalnews.ca، صدها تن از شیعیان شهر ادمونتون، پایتخت استان آلبرتای کانادا، صبح روز یکشنبه با شرکت در راهپیمایی عزاداری حسینی، مراسم سالانه عاشورا را در این شهر برگزار کردند.

دسته عزاداری حسینی، در قالب راهپیمایی مسالمت آمیزی از لجیستر آغاز شده و تا میدان چرچیل در ادمونتون ادامه یافت. این راهپیمایی در حالی توسط جامعه شیعیان اثنی عشری ادمونتون برگزار شد که تمام شهر در اثر بارش برف سفید پوش بوده و شیعیان عزادار تابلوها و پرچم‌هایی به نشان بزرگداشت امام حسین (ع) و یارانش، عاشورا و کربلا در دست داشتند.

به گفته عزاداران حسینی، هدف از راهپیمایی سوگواری سیدالشهدا، ترویج آگاهی عمومی درباره مکتب مسلمانان شیعه و بیان اهمیت نقش امام حسین (ع) در مکتب شیعه است.

احمد کرمالی یکی از مسئولین هماهنگی این دسته عزاداری می‌گوید: امام حسین (ع) نزدیک به ۱ هزار و ۴۰۰ سال پیش در صحرای کربلا به شهادت رسید. ما این گردهمایی را برگزار می‌کنیم زیرا این واقعه برای ما شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

امام حسین، آزاده‌ای در راه عدالت

کرمالی در ادامه می‌گوید: این مراسم به ما یادآوری می‌کند که تک تک ما، وظیفه داریم با دیگر اعضای جامعه مهربان باشیم و به اجتماع خدمت کنیم. بشریت همواره نیاز به یادآوری دارد و ما باید یاد این انسان آزاده‌ را که برای احقاق عدالت ایستادگی کرد زنده نگه داریم و همانطور که دیگر روزها چون روز شکرگزاری و کریسمس برای مسیحیان مهم است، این مراسم نیز برای ما بسیار حائز اهمیت است و به ما یادآوری می‌کند که باید برای برقراری عدالت و ترویج عدالت و شفقت ایستادگی کنیم.